Tài nguyên

Giới thiệu chung về phương pháp Huấn luyện

Các tài liệu bên dưới phục vụ cho nhu cầu tìm hiểu chung về phương pháp Huấn luyện, các tiêu chuẩn, quy định dành cho lĩnh vực Huấn luyện.


Để tải file, bạn hãy nhấp Nhấn chuột phải trên tên của tài liệu và chọn Save As..

 1. ICF_Become_A_Coach.pdf
 2. MC_bai1_Huan_luyen_Chuyen_nghiep.pdf
 3. MC_bai2_Phuong_phap_Mind_Coaching.pdf
 4. 5_Essential_coaching_skills.pdf
 5. Your_free_ebook_the_coaching_roadmap.pdf
 6. ICF_10_Indicators.pdf
 7. ICF_Whitepaper_Client_Referral.pdf
 8. ICF_Feeling_Stuck.pdf
 9. Powerful_Coaching_Questions_ICF_Coach.pdf
 10. 101_Incredible_Coaching_Questions.pdf
 11. 20_Tips_for_Coaches.pdf
 12. Learning_Theories_Within_Coaching_Process.pdf

mcn1


Lịch sự kiện